foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa w KorczowieGaleria Zdjęć

Zapraszamy do naszej foto galerii

Zobacz

Sport

.

Zobacz

Projekty edukacyjne

.

Zobacz

Samorząd uczniowski

.

Zobacz

Galeria

Logowanie

Proszę się zalogować

Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej
i innych form wychowania przedszkolnego 

§  Od 6 maja br. otwieramy przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

§  Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.

§  W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

§  Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rodzicu,

§  Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.

§  Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa
i ust
podczas drogi do i z placówki.

§  Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

§  Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś
na kwarantannie lub w izolacji.
Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu
oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

§  Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów
czy zabawek.

§  Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.
Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą
z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

 

§  Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania
czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się
przez obserwację dobrego przykładu.

 

2024 Copyright Szkoła Podstawowaw Korczowie Rights Reserved